Nabízíme služby externího energetika.

Externí energetik

Pro společnosti a obce 

 • zajišťuje dodržování povinností daných legislativou,

             zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon,
             zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a dalších zákonů, vyhlášek a norem,

 • monitoruje potřeby dodávek a spotřeby energií v energetickém hospodářství,
 • v součinnosti s vedením společnosti či představiteli obce vytváří podmínky pro zavedení a trvalé uplatňování Energetického managementu, 

             ČSN EN ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií.

Cílem práce externího energetika je:

 • podrobný přehled o hospodaření s energií,
 • systémové hledání úspor,
 • navrhování vhodných opatření k jejich dosažení.

Činnost externího energetika obsahuje:

 • sledování změn v energetické legislativě ČR,
 • vytvoření a trvalé udržování informačního systému o spotřebách a nákladech na energie,
 • zavádění systému managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001) s cílem vytvoření systému umožňující snižovat energetickou náročnost energetického hospodářství,
 • zajištování komunikace s dodavateli a distributory energií,
 • organizaci a administraci výběrového řízení na dodavatele energií,
 • evidenci a analýzu průběhů spotřeb energií,
 • návrhy optimalizace spotřeb energií,
 • návrh měřícího a regulačního systému pro potřeby hospodaření s energií,
 • kontrolu funkčnosti a účinnosti měřících a regulačních zařízení,
 • energetické audity, posudky, průkazy energetické náročnosti budov,
 • implementaci obnovitelných zdrojů energie do energetického hospodářství,
 • měření.