Požární ochrana

Nabízíme činnosti spojené s požární ochranou, kontrolami a revizemi požárně bezpečnostních zařízení.

Zajišťujeme ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY pro zaměstnance. Rozsah školení je zpracován a upraven tak, aby byl v souladu s místními podmínkami klienta.

Formou asitečních služeb provádíme PRAVIDELNÉ KONTROLY PRACOVIŠŤ PO. Z každé kontroly jsou písemné výstupy a fotodokumentce. Součástí kontrol je praktická nápomoc při odstranění zjištěných nedostatků a následné sledování plnění jejich odstranění.

Se souhlasem klienta se aktivně ÚČASTNÍME KONTROL HZS.

 

DOKUMENTACI PO zpracováváme na míru konkrétní společnosti, a to v tištěné i elektronické podobě. Vypracování dokumentace je v souladu s požadavky aktuálních právních norem. Součástí dokumentace jsou graficky zpracované evakuační plány i dokumentace zdolávání požáru.

Naše komplexní služby nabízejí i PORADENSKOU A ASISTENČNÍ ČINNOST, např. při kontrolách státního dozoru apod.