HASICÍ PŘÍSTROJE II. - Co můžu a nemůžu hasit konkrétním hasicím přístrojem?

hasicí přístroj, vodní hasicí přístroj, pěnový hasicí přístroj, sněhový hasicí přístroj, práškový hasicí přístroj