Hlavní části fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická (dále jen FV) elektrárna je zařízení, které vyrábí ze sluneční energie energii elektrickou za pomoci FV polovodičových článků, na něž dopadá sluneční světlo a vzniká tak elektrické napětí.

Hlavními částmi FVE jsou:

FV (solární) panely, 

  • jsou tvořeny FV články převážně z křemíku, 
  • jejich plocha je pokryta čirým tvrzeným sklem, 
  • bývají zapouzdřeny plastem (vinyl, polyetylen) v kovovém rámu a uchyceny na konstrukci střech, 
  • nejsou pochozí, 
  • výrazně nepřispívají k hoření,

kabelový rozvod, jističe,

  • důležitým je tzv. sběrný (páteřní) kabel s požadovaným stejnosměrným napětím (DC) vedoucím od sekcí FV panelů k měniči napětí, sběrnice stejnosměrného proudu (DC) a měnič napětí DC/AC (nazýván též střídač), kabelový rozvod, jističe a rozvodnice střídavého proudu (AC),

trafostanice před napojením do veřejné rozvodné elektrické sítě o napětí 6 kV nebo vyšším.

Vznikající napětí ve FV panelu nelze při osvíceném panelu přerušit! 

Lze provést odpojení měniče od jednotlivých sekcí FV panelů, rozpojit sekce FV panelů a celé FV elektrárny od veřejné elektrické sítě. (foto: zdroj_Bojový řád 48/P)