O nás

Naše společnost prostřednictvím profesionálních pracovníků zajišťuje komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. V posledních letech se náš tým odborníků a techniků zaměřil i na specifickou oblast požární ochrany fotovoltaických elektráren (FVE). Do těchto činností jsme začali zapojovat bezpilotní systémy (drony) a následně nalézat další možnosti uplatnění těchto systémů.


Služby

POŽÁRNÍ OCHRANA

PO, kontroly a revize požárně bezpečnostních zařízení

Číst více

PORADENSTVÍ V OBLASTI ENERGETIKY A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

služby spojené s energetickým poradenstvím a obnovitelnými zdroji

Číst více

POŽÁRNÍ OCHRANA FOTOVOLTA­ICKÝCH ELEKTRÁREN

požárně technický servis fotovoltaických elektráren

Číst více

PRÁCE S DRONY

kamerové a fotografické záznamy, inspekční lety a mapování

Číst více

ENERGETIKA

vedení energetického hospodářství - externí energetik

Číst více

BIM

building Information Modeling - informační model budovy

Číst více

Aktuality

Jak použít hasicí přístroj

Vždy upřednostňujeme vlastní bezpečnost a hlídáme si únikovou cestu!

Jak použít hasicí přístroj?

 • Po zjištění požáru vezmeme hasicí přístroj z držáku a přineseme ho do blízkosti požáru.
 • Pozor - dbáme vlastní bezpečnosti!
 • K požáru přistupujeme "po větru", nebo od dveří, abychom měli možnost rychlého opuštění prostoru v případě, že se nám nepodaří požár uhasit, nebo pokud dojde k zadýmení prostoru.
 • Vždy pamatujeme na vlastní bezpečnost!

Samotné použití hasicího přístroje

Vždy postupujeme dle obrázků na štítku daného přístroje, a to většinou následovně:

 • hasicí přístroj uchopíme do ruky,
 • vstrčíme prst do otvoru zajišťovacího kolíku a trhnutím ho odstraníme – dojde k odjištění páky ventilu a přístroj je připraven k použití.

V případě hasicích přístrojů s tlakovou patronou uvnitř (uvedeno na etiketě):

 • po vytržení zajišťovacího koliku narazíme rukou na vyznačený úderník a vyčkáme 5 sekund pro kvalitní natlakování nádoby,
 • jednou rukou držíme přístroj za ventil tak, aby bylo možné stisknout horní ovládací páku ventilu,
 • v druhé ruce držíme hadici, je-li jí přístroj vybaven, pokud jí není vybaven, druhou rukou uchopíme přístroj za dno,
 • stiskneme páku ventilu, proud hasiva začne ihned stříkat velkým tlakem ven,
 • proud směřujeme do ohniska požáru a snažíme se hasicí látkou pokrýt celý hořící předmět.

Na co dát pozor!

 • Přístroj neobracíme dnem vzhůru! Přístroje mají stoupací trubku a jsou plně funkční do náklonu 30o.
 • Vždy dodržujeme bezpečnou vzdálenost a vždy máme únikovou cestu!
 • Přístroje používáme na třídy požáru, pro které jsou určeny!
 • Pokud pochybujeme, postupujeme přesně podle obrázků na hasicím přístroji!
 • I po krátkém použití hasicího přístroje je nutné zajistit následnou kontrolu přístroje u odborné osoby!