Služby
 


 

POŽÁRNÍ OCHRANA

PO, kontroly a revize požárně bezpečnostních zařízení

Číst více

 

PORADENSTVÍ V ENERGETICE A OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

služby spojené s energetickým poradenstvím a obnovitelnými zdroji

Číst více

 

POŽÁRNÍ OCHRANA FOTOVOLTA­ICKÝCH ELEKTRÁREN

požárně technický servis fotovoltaických elektráren

Číst více

 

PRÁCE S DRONY

kamerové a fotografické záznamy, inspekční lety a mapování

Číst více

 

ENERGETIKA

vedení energetického hospodářství - externí energetik

Číst více

BIM

building Information Modeling - informační model budovy

Číst více

 

Zdroje energie

Co se vlastně skrývá pod pojmy - zdroje energie, primární zdroje energie, sekundární zdroje energie, obnovitelné zdroje energie, neobnovitelné zdroje energie?

Hlavní části fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická (dále jen FV) elektrárna je zařízení, které vyrábí ze sluneční energie energii elektrickou za pomoci FV polovodičových článků, na něž dopadá sluneční světlo a vzniká tak elektrické napětí.


12 článků